Oletko valmiina globaaliin liiketoimintaan?

Laajennu yhdessä RixTransin kanssa

A1-muoto lyhennelmälle

Haaste

Lakiasiaintoimisto lähetti seitsemän rakennussuunnitelmaa A1-muodossa. Nämä suunnitelmat oli käännettävä venäjästä latviaksi oikeuskäsittelyä varten. Lisäksi kaikki käännökset oli vahvistettava notaarilla. Yksi haasteista (käännöksen korkean laadun lisäksi) oli lähdetiedostojen asettelun säilyttäminen.
 

Ratkaisu

Asiakkaalle esiteltiin erityinen tähän projektiin soveltuva työnkulku. Käännöksen hallitsemiseksi aika jaettiin erityisiin tehtäviin, mukana lukien kohdetiedostojen valmistelu A1-muotoon ja käännösten vahvistaminen notaarilla annetussa määräajassa.

Tähän tehtävään määritettiin rakennusalaan erikoistunut tekninen kääntäjä.

Kääntäjä:

  • käänsi äidinkielelleen
  • on Latvian tasavallan asukas
  • omaa erikoisalan yliopistotutkinnon tai vastaavan
  • omaa vähintään viisi vuotta todistettua kokemusta ammattikääntäjänä
  • omaa vähintään kaksi todistettua asiakkaan suositusta
  • on saanut vähintään 8–10 pistettä testikäännöksestä, joten käännöksen korkea laatu on varmistettu
  • on allekirjoittanut salassapitosopimuksen tiukan luottamuksellisuuden varmistamiseksi

Tehtävä oli varsin haastava, lähdetiedostot lähetettiin sähköpostilla ja käännöstä vaativat oikeat kohdat oli etsittävä tiedostoista vierittämällä ja tiedostoja siirtämällä. Vaikeuksista huolimatta kääntäjä otti haasteen vastaan rohkeasti. RixTrans oli varma, että tehtävä suoritettaisiin oikein ja ajoissa.

RixTransin sisäinen tiimi tarkisti kaikki A1-tiedostot ja suoritti lopullisen laatutarkastuksen, varmisti tekstin asettelun (teksti muunnettiin Adobe Photoshopilla), tulosti kaikki tiedostot A1-muodossa, taittoi asiakkaalle valmiit rakennussuunnitelmat notaarin vahvistamista varten (tämä vaati erityisen taiton) ja toimitti ne notaarille.
 

Tulokset

Asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioimalla oli mahdollista sopia molemmille osapuolille sopivin hinta ja määräaika. Sekä asiakas että RixTrans olivat tyytyväisiä tulokseen.


Toimiala: Rakennus/laki
Asiakkaan maa: Latvia
Kielipari: RU–LV
Sanamäärä: noin 1000
Tehtävään määritetyt kääntäjät: 1 äidinkielenään kohdekieltä puhuva kääntäjä ja DTP-asiantuntija
Aika: 2 vuorokautta