Oletko valmiina globaaliin liiketoimintaan?

Laajennu yhdessä RixTransin kanssa

Käännösalan käsitesanasto

Takaisinkäännös

Käännösalan käsitteiden sanasto | RixTransTakaisinkäännös tarkoittaa aiemmin käännetyn sisällön kääntämistä takaisin alkuperäiselle (lähde-) kielelle. Tätä menetelmää käytetään laajasti varmistamaan laadun ja tarkkuuden ankarimmat vaatimukset vaativimmille asiakkaille.
Konekäännöksen takaisinkäännöstä kutsutaan myös menopaluu-käännökseksi.
 

Tietokoneavusteiset käännöstyökalut (CAT)

Tietokoneavusteinen työkalu, joka tukee ja helpottaa käännösprosessia. Nämä työkalut yhdistävät sanastot, käännösmuistit tai konekäännöksen ja auttavat pitämään sanaston yhdenmukaisena ja säästämään rahaa tekstin jo käännetyissä osissa. CAT-työkaluja kutsutaan joskus koneavusteisiksi käännöstyökaluiksi, mutta niiden avulla saatu tulos ei ole konekäännös.
 

Tietokonetaitto (DTP)

Prosessi, jolla luodaan laadukkaita graafisia asiakirjoja tulostusta tai muita markkinointitoimia, kuten lehtisiä, julisteita, aikakauslehtiä, kirjoja, mainostauluja, tms. varten.
 

Freelance-kääntäjä eli freelancer

Itsenäinen elinkeinon harjoittaja, joka toimii kääntäjänä, oikolukijana, tekstitoimittajana tai muuna kieliosaajana ja tarjoaa palvelujaan freelance-pohjalta. Freelancerit saavat työskennellä vasta, kun he ovat läpäisseet hyväksytysti testimenettelyn ja allekirjoittaneet palvelutaso- ja salassapitosopimukset.
Freelance-kääntäjät voivat toimia missä päin maailmaa tahansa.
 

Sanasto

Sanasto on luettelo erityisiä käännöskäsitteitä tietyltä osaamisalalta. Jokaiselle käsitteelle on annettu määrittely. Sanastoa käytetään varmistamaan käsitteiden yhdenmukaisuus kaikissa asiakirjoissa.
 

Lokalisointi

Lokalisointi on sisällön sovitusprosessi tiettyä maata, aluetta, kansaa, kulttuuria tai aihealuetta varten ja paikallisten viitteiden, kuten valuutan, lisäämistä.
Kielilokalisointi eroaa käännöstoiminnasta, koska siihen kuuluu kattava tutkimus kohdekulttuurista, jotta tuote voidaan asianmukaisesti mukauttaa paikallisiin tarpeisiin.
 

Kielen laadunvarmistus (LQA)

Arvio, joka tehdään käännöksestä irrotetun näytteen perusteella ja joka voidaan tehdä missä tahansa käännöksen vaiheessa. Tarkkuus, kieli, kielioppi ja käsitteiden käyttö tarkastetaan myös.
 

Kielipalvelujen tarjoaja (LSP)

Palveluntarjoaja, joka voi taata, että asiakirjan sisältö on täysin sovitettu tietyn maan tai alueen viitekäsitteisiin. Nämä tarjoajat työskentelevät vain paikallisten tai syntyperäisten kohdekielen asiantuntijoiden kanssa.
 

Konekäännös (MT)

Automatisoitu käännös tietokoneohjelmalla. Tämä ohjelma luodaan tilastomallinnuksen (tilastollinen konekäännös eli SMT), käännössääntöjen (sääntöpohjainen konekäännös eli RBMT) tai niiden yhdistelmän avulla. Konekäännös ei ole täydellinen, ja se vaatii aina vähintään konekäännöksen jälkikäsittelyn.
Automatisoitu käännös auttaa saamaan jonkin näkemyksen kohdekielen sisällöstä, mutta sitä ei suositella käytettäväksi oikeudellisten, markkinoinnin, lääketieteellisten tai vastaavien tekstien kanssa.
 

Monikielisten käännöspalvelujen toimittaja (MLV)

Palveluntarjoaja, joka tarjoaa palveluita useilla kielillä, joihin kuuluu monia lähde- tai kohdekieliä.
 

Salassapitosopimus (NDA)

Tunnetaan myös vaitiolosopimuksena (CA), luottamuksellisen tiedon sopimuksena (CDA), omisteisen tiedon sopimuksena (PIA) tai salassapitosopimuksena. Tämä on laillinen sopimus kielipalvelujen toimittajan eli freelancerin ja palvelun vastaanottajan välillä. Tämä sopimus määrittää salaisen materiaalin, tiedon tai tiedot, joita osapuolet haluavat jakaa toisilleen tietystä syystä, mutta haluavat rajoittaa pääsyn tietoihin kolmansilta osapuolilta.
 

Siltakieli

Välikieli, jonka kautta käännös suoritetaan, kuten suomesta englanniksi ja edelleen koreaksi. Tätä palvelua käytetään vain harvinaisissa kielipareissa.
 

Palvelutasosopimus (SLA)

Laillinen palvelusopimus, josta näkyvät tiedot, kuten toimitusaika, määrät, läpimenoaika, hinnat, toimitusmenetelmät, laadunvarmistus ja muut tekniset määritykset.
 

Yksikielisten käännöspalveluiden toimittaja (SLV)

Kielipalvelujen tarjoaja, joka työskentelee vain tietyssä kieliparissa.
 

Lähdekieli

Alkuperäinen kieli, josta projekti lähtee käyntiin.
 

Tyyliopas

Tämä on asiakirja, jossa on ohjeita kääntäjälle, tekstitoimittajalle tai oikolukijalle. Tämä asiakirja sisältää standardit asiakirjan kirjoittamista, äänensävyä ja rakennetta varten.
 

Kohdekieli

Kieli, jolle lähdekielen teksti käännetään.
 

Käännösmuisti (TM)

Tietokanta, joka tallentaa jo käännetyt lähde- ja kohdesanat, -lauseet tai -kappaleet, joita kutsutaan segmenteiksi. Tätä muistia käytetään vähentämään tulevien käännösten kustannuksia, nopeuttamaan käännösprosessia ja yhdenmukaistamaan käsitteistöä.
Käännösmuistit integroidaan usein tietokoneavusteisiin käännöstyökaluihin (CAT).
 

Läpimenoaika (TAT)

Kokonaisaika, joka tarvitaan projektin toimittamiseen.
LSO – kielellinen kuittaus.
Lopullinen kielellinen arvio, joka tehdään lokalisointiprojektin lopussa, kun lokalisoitu ympäristö (ohjelmisto, verkkosivusto, tulostus- tai julkaisumateriaali) on valmis.